logo jolien vangheluwe

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, … . Dit kan telefonisch op 0496 96 81 07 of via het contactformulier.

1. Verkennend gesprek

Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Er wordt nagegaan of verder logopedisch onderzoek nodig is. Ook de werking van de praktijk, de honoraria en de terugbetalingstarieven komen aan bod.

2. Voorschrift logopedisch onderzoek

De eerste stap in het opstarten van de logopedie is het verkrijgen van een voorschrift voor logopedisch onderzoek.

Afhankelijk van de problematiek gaat u op consultatie bij een neus-, keel-, oorarts, kinderarts of neuroloog.

3. Logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek gaat door in de praktijk. De duur hiervan varieert naargelang de aard en ernst van de stoornis.

Met het onderzoek proberen we de aard en ernst van de problematiek weer te geven. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van de logopedische problemen.

Na het onderzoek wordt u uitgenodigd voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek overloopt

de logopediste de resultaten van het onderzoek.

4. Voorschrift logopedische therapie

Met het logopedisch verslag kunt u opnieuw een afspraak maken bij een neus-, keel-, oorarts, (kinderarts of neuroloog). Op basis van de onderzoeksresultaten zal de arts een voorschrift voor logopedische therapie voorschrijven.

5. Aanvraag terugbetaling

Het voorschrift voor logopedische therapie is in uw bezit. De logopedist vraagt de terugbetaling aan bij uw mutualiteit. Wanneer de mutualiteit goedkeuring geeft, kan de logopedische behandeling met terugbetaling van start gaan.

6. Start therapie

De logopedie kan worden opgestart. Dit gebeurt steeds op afspraak. De behandelingen kunnen doorgaan in de praktijk, op school, of op verplaatsing.

Uiteraard wordt dit steeds besproken met alle partijen.

Contactgegevens

Adres

Sintelstraat 51

8470 Gistel

Openingsuren

Op afspraak

GSM

0496 96 81 07

E-mailadres

Logopedie Jolien Vangheluwe is tevens terug te vinden op https://www.logopedist-info.be/