logo jolien vangheluwe

Wij gebruiken de tarieven die officieel door het RIZIV worden voorgeschreven.

In onderstaande tabel vindt u de tarieven terug die gelden vanaf 1 januari 2024.

Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/logopedist.aspx en https://www.vvl.be/tarieven

Onderzoek + verslag vóór het begin van een logopedische behandeling

Honorarium: € 42,75

Tegemoetkoming: € 35,25

Remgeld: € 7,50

Evolutiebilan in de loop van een

logopedische behandeling

Honorarium: € 51,50

Tegemoetkoming: € 40,50

Remgeld: € 11,00

Therapie van 30'

Honorarium: € 36,14

Tegemoetkoming: € 30,64

Remgeld: € 5,50

Therapie van 30' op school

Honorarium: € 34,91

Tegemoetkoming: € 28,91

Remgeld: € 6,00

Therapie van 60'

Honorarium: € 72,59

Tegemoetkoming: € 61,59

Remgeld: € 11,00


De meeste logopedische problemen worden terugbetaald via de verplichte verzekering. Dan krijgt u een terugbetaling van 75% van het honorarium. Er is een verhoogde financiële tegemoetkoming tot 90% mogelijk voor patiënten met een WIGW-statuut.


Indien terugbetaling via de verplichte verzekering niet kan, bieden sommige mutualiteiten ook terugbetaling aan via een aanvullende verzekering. Terugbetalingstarieven via de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelf bepaald, en kunnen dus zeer verschillend zijn. Informatie hieromtrent vindt u bij uw mutualiteit.


Bij verdere vragen mag je mij altijd contacteren.


Meer informatie over gemaakte afspraken: 

  • Indien u een gemaakte afspraak wil annuleren, kan dit steeds door de praktijk via mail, telefonisch of bij de voorgaande sessie te verwittigen. Gelieve dit 12u op

voorhand te doen zodat andere logopedische afspraken eventueel herschikt kunnen worden.

Bij niet of laattijdig annuleren, zal de therapie vergoed moeten worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.

  • Voor de volgende momenten wordt tevens een vergoeding gevraagd. Dit om de tijd en voorbereiding te kunnen dekken:
  • Overlegmoment (online, op school, praktijk): 1 sessie (zonder tegemoetkoming) ongeacht de duur van het gesprek.
  • Verslaggeving (buiten bilan): 1 sessie (zonder tegemoetkoming).


Contactgegevens

Adres

Sintelstraat 51

8470 Gistel

Openingsuren

Op afspraak

GSM

0496 96 81 07

E-mailadres

Logopedie Jolien Vangheluwe is tevens terug te vinden op https://www.logopedist-info.be/